Skip to main content
Home » Pomysł na weekend » Gotowi na urlop
Pomysł na weekend

Gotowi na urlop

Podczas wyjazdów staramy się zapomnieć o sprawach zawodowych. Jednak, aby beztrosko cieszyć się czasem wolnym warto zawczasu zadbać o bezpieczeństwo finansowe, ubezpieczając siebie i swoje mienie, w szczególności to, które zostawiamy bez opieki. Osobom wyjeżdzającym przychodzą z pomocą ubezpieczyciele. W 2016 r. pomogli polskim turystom na kwotę 170 mln zł.

Polacy coraz częściej spędzają wolny czas za granicą, aktywnie wypoczywając, jeżdżąc na nartach, chodząc po górach. Przed podróżą do państw Unii Europejskiej, każdy powinny wyposażyć się przede wszystkim w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą można uzyskać w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tej podstawie można mieć dostęp do publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczenie dla całej rodziny

EKUZ nie gwarantuje jednak pełnej i bezpłatnej opieki medycznej. Nie pokrywa kosztów ratownictwa górskiego za granicą oraz transportu medycznego do Polski. Koszty takich interwencji mogą sięgać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego chcąc zabezpieczyć swój domowy budżet, warto zadbać o polisę turystyczną, która pokryje ewentualne koszty związane z nieprzewidzianym zdarzeniem i skróci czas oczekiwania na otrzymanie odpowiednich świadczeń. Koszt takiej ochrony na tygodniowy wyjazd do państw Unii Europejskiej to ok. 100 zł.

Organizując samemu wyjazd możemy zakupić polisę, która swoją ochroną obejmie całą rodzinę. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki ubezpieczonego, w tym zasady postępowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku opisują ogólne warunki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z zapisami umowy oraz OWU by mieć pewność, że odpowiadają one naszym oczekiwaniom.

Mieszkanie na urlopie

Coraz więcej Polaków świadoma jest zagrożenia ich majątku i chce go chronić, również podczas wyjazdu. Częściej są to właściciele domów (76 proc.), niż mieszkań (66 proc.)¹. Trzeba jednak pamiętać, że nieruchomości w budynkach wielorodzinnych są równie często narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Najczęstszym źródłem szkód jest zalanie, na drugim miejscu znajduje się włamanie, a dopiero później pożar czy wandalizm². W przypadku zalań nieobecność właścicieli ma o tyle negatywny wpływ na rozmiar szkody, że od chwili rozlania się wody do momentu zorientowania się przez sąsiadów lub osób opiekujących się mieszkaniem, że coś złego się dzieje, mija wiele czasu, podczas którego panele, parkiety, meble i innego rodzaju przedmioty wrażliwe na działanie wody ulegają deformacji, przebarwieniom i innego rodzaju nieodwracalnym uszkodzeniom. Może się też zdarzyć, że podczas naszej nieobecności to nasza nieruchomość będzie źródłem szkód u sąsiadów. Przykładem mogą być takie zdarzenia jak rozszczelnienie się akwarium, pęknięcie wężyka w instalacji wodnej, czy strącenie przedmiotów z balkonu przez silny wiatr. Dlatego nie zapominajmy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz zakresu ochrony należy zwrócić uwagę na ustalenie adekwatnych sum ubezpieczenia, które stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w naszym mieszkaniu oprócz drogiego sprzętu RTV, czy AGD znajdują się meble wolno stojące, jak i trwałe zabudowy (szafy, kuchnie) o wysokiej wartości należy dokładnie przeanalizować, czy przy ewentualnym zdarzeniu losowym lub kradzieży kwota otrzymana z ubezpieczenia będzie wystarczająca, aby pokryć straty z nimi związane. W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia mieszkania, w którym znajdują antyki, dzieła sztuki, kolekcje lub droga biżuteria, należy poinformować o tym przedstawiciela zakładu ubezpieczeń. W standardowych ogólnych warunkach ubezpieczenia przedmioty te często wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej. Ustala się dla nich odrębne sumy ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń może poprosić o dokumenty potwierdzające oryginalność, wartość lub dokumentacje fotograficzną. Może się też zdarzyć, że zawarcie umowy ubezpieczenia tego rodzaju przedmiotów zostanie uzależnione od zainstalowania uzgodnionych z zakładem ubezpieczeń zabezpieczeń antywłamaniowych.


¹ Ponad 70 poc. ubezpieczonych mieszkań w Polsce, UNIQA, 2016.
² Polak na swoim. Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce, ARC Rynek i Opinia, 2016.
Next article