Skip to main content
Home » Jedziemy na wakacje » Wakacje – sprawmy, aby były niezapomniane, ale też bezpieczne
jedziemy na wakacje

Wakacje – sprawmy, aby były niezapomniane, ale też bezpieczne

wakacje
wakacje

Kom. Piotr Świstak

Wydział Prasowo-Informacyjny Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji

Każdego roku w okresie wakacji Policja odnotowuje zdarzenia, w których biorą udział osoby małoletnie. Przypadki zabaw w miejscach niedozwolonej kąpieli bez nadzoru osób dorosłych, wypadki i okaleczenia podczas zabaw w domu i na podwórku, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez nieletnich i na ich szkodę oraz wiele innych tragedii – to niestety smutna rzeczywistość wakacji każdego roku.

W związku z powyższym, w okresie letnim polska Policja przeprowadza wiele akcji i spotkań profilaktycznych w miejscach zorganizowanego wypoczynku oraz kontroli na terenach wodnych i przywodnych. Podczas przedmiotowych działań przypominane są ogólne zasady bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Omawiane są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, a nawiązują przede wszystkim do braku posłuszeństwa wobec rodziców/opiekunów. Funkcjonariusze przypominają, jak należy się zachować i czego nie należy robić w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą oraz bezpańskim psem. Nie brakuje również omówienia podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu.

Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas poza domem. Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w internecie. Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci swoich danych, zwłaszcza adresu i numeru telefonu. Jeżeli napotkamy w internecie nielegalne materiały, powinniśmy zgłosić ten fakt na Policję lub do punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie – Hotline’u – dyzurnet.pl, który współpracuje z Policją.

Bezpieczeństwo nad wodą

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających na najbardziej popularnych akwenach w kraju. W okresie letnim niestety dochodzi również do większej liczby utonięć. Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol.

Spędzając czas nad wodą korzystajmy jedynie ze strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się również do uwag i zaleceń ratownika. Unikajmy kąpieli po spożyciu alkoholu, po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po posiłku, zachowajmy również ostrożność podczas kąpieli po długotrwałym przebywaniu na słońcu. Korzystajmy tylko ze sprawnego i właściwie wyposażonego (np. w kamizelki ratunkowe) sprzętu pływającego. Zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu dzieci. Wchodząc do wody, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne.

W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. ma terenie kraju utonęło 167 osób, natomiast od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. na terenie kraju utonęło 210 osób, tj. nastąpił spadek utonięć osób w porównywanym okresie o 43 osoby.

Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia:

kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym,
nieostrożność w czasie przebywania nad wodą,
nieostrożność w czasie łowienia ryb,
kąpiel w miejscu zabronionym.

Analizując przyczyny utonięć osób, wskazać należy, że w 2020 roku alkohol jako przyczyna utonięcia osób występował w 117 przypadkach, natomiast w 2021 roku w 78.

Next article