Home » Winter life » ZimoPrzezorni
Winter life

ZimoPrzezorni

ZimoPrzezorni
ZimoPrzezorni
Renata Orzechowska

Renata Orzechowska

Ekspert PIU

Planując zimowy wypoczynek, warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie, by móc w pełni korzystać z wolnego czasu i nie martwić się o wydatki. Ubezpieczenie turystyczne zagwarantuje nam pokrycie kosztów leczenia za granicą, pomoc prawną, a także zrekompensuje utratę lub zniszczenie bagażu czy sprzętu sportowego.

EKUZ to za mało

Wyjeżdżając za zimowe wakacje, warto mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie gwarantuje pełnej i bezpłatnej opieki medycznej w każdym kraju, do którego wyruszamy w poszukiwaniu zimowego wypoczynku. Nie pokrywa też kosztów ratownictwa górskiego za granicą oraz transportu medycznego do Polski. Koszty takich interwencji mogą sięgać od kilku do nawet kilkuset tysięcy euro. Dlatego chcąc zabezpieczyć swój domowy budżet przed nieprzewidzianymi wydatkami, warto zadbać o polisę turystyczną, która pokryje ewentualne koszty wypadku na stoku  i skróci czas oczekiwania na otrzymanie odpowiednich świadczeń. Koszt takiej ochrony na tygodniowy wyjazd do kraju Unii Europejskiej to ok. 100 zł.

Ubezpieczenie turystyczne powinno obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu czy kosztów rezygnacji z podróży. Ubezpieczyciele oferują szeroki zakres usług np. zwrot zakupu lekarstw, pokrycie kosztów akcji ratowniczej, transport chorego do kraju, transport zwłok, organizację opieki nad dzieckiem, pobyt osoby towarzyszącej choremu, itd. Zakres ochrony zależy od oferty ubezpieczyciela oraz wyboru ubezpieczonego.

Ekstremalne doznania pod szczególną ochroną

Miłośnicy bardziej ekstremalnych sportów, takich jak heliskiing czy jazda po muldach, a także osoby lubiące sporty wysokiego ryzyka, np. jazdę poza wyznaczonymi szlakami, powinni pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne w podstawowym zakresie z reguły nie obejmuje takiej aktywności. Można ją ubezpieczyć na podstawie dodatkowej klauzuli.

Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia turystycznego mamy do wyboru dwie opcje uprawianego sportu: amatorski lub wyczynowy, a każdy ubezpieczyciel w inny sposób definiuje to, czym one się różnią. Często w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) wskazane są konkretne dyscypliny. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z tym dokumentem i zdecydować, która opcja jest właściwa dla nas. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania co do zakresu ochrony, poprośmy ubezpieczyciela o wyjaśnienie np. przez infolinię.

Przed wyjazdem należy zwrócić również uwagę na procedurę postępowania w razie wypadku, która jest szczegółowo opisana w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jej znajomość pozwoli nam na szybkie i sprawne skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela. W razie wystąpienia problemowej sytuacji, należy zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela, który zorganizuje pomoc, np. umówi wizytę u lekarza. Warto zapisać numer telefonu na infolinię jeszcze przed wyjazdem aby w razie wypadku natychmiast nawiązać kontakt w ubezpieczycielem i nie martwić się o organizację pomocy.

Na wypadek gdy… dojdzie do kraksy na stoku

Przy pchających nas naprzód endorfinach, nie trudno o zderzenie z innym amatorem białego szaleństwa. Tu pomocne będzie OC w życiu prywatnym. W sytuacji, gdy jesteśmy sprawcami wypadku na stoku, takie ubezpieczenie pokryje szkodę, którą wyrządzimy innemu narciarzowi, np. koszty jego leczenia lub naprawy jego sprzętu.

Ubezpieczyciele oferują również polisy, które swoją ochroną obejmują całą rodzinę. Szczegółowy zakresu ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz prawa i obowiązki ubezpieczonego, w tym zasady postępowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opisują ogólne warunki ubezpieczenia.

Dom pod dozorem sąsiedzkim i ochroną ubezpieczeniową

Planując wyjazd na urlop, warto zadbać również o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Najbardziej sprawdzonym narzędziem dozoru są niezastąpieni sąsiedzi. Ich czujne oko może odstraszyć potencjalnych złodziei. Gdyby zawiodło, warto pomyśleć o ubezpieczeniu mieszkania, dzięki któremu możemy liczyć na odszkodowanie za zniszczenia, spowodowane włamaniem czy skradzione rzeczy. Ubezpieczenie z odpowiednim wariantem zapewnić może również pokrycie kosztów fachowca, który wymieni nam drzwi zniszczone przez włamywaczy. Nie lekceważmy też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Może okazać się bardzo pomocne, gdy np. podczas naszej nieobecności pęknie uszczelka doprowadzająca wodę i dojedzie do zalania nie tylko naszego mieszkania ale przede wszystkim mieszkania sąsiada. Możemy wówczas liczyć na to, że koszty szkody sąsiada, pokryje ubezpieczenie OC. Przed podpisaniem umowy uważnie przeczytajmy, co oznaczają poszczególne terminy. Każdy ubezpieczyciel może definiować pojęcia i zakresy ochrony w inny sposób.

Next article