lanując go, pamiętajmy również o ubezpieczeniu turystycznym, które pozwoli nam ograniczyć troski i problemy, jakie mogą nas spotkać w okresie wyjazdów zimowych. Bez względu na kierunek naszego urlopu, zawsze powinniśmy zadbać o ubezpieczenie. W każdym miejscu ubezpieczenie turystyczne może ochronić nas przed kosztami związanymi z niespodziewaną szkodą. Przed zakupem polisy powinniśmy się jednak zastanowić, jaki zakres ochrony jest nam potrzebny.

Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd za granicę, musimy zdecydowanie pamiętać o tym, że nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Oczywiście każdy z nas może się zgłosić do NFZ po tzw. EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak zakres świadczeń, które na jej podstawie nam przysługują jest ograniczony lokalnymi przepisami, czytaj: możemy liczyć na zwrot kosztów  leczenia i czynności medycznych, które są objęte ubezpieczeniem w systemie publicznym ochrony zdrowia danego kraju. I tak np. w słowackich Tatrach będziemy musieli zapłacić za ewentualną akcję pogotowia ratunkowego, a w Austrii dodatkowo będziemy musieli dopłacić za pobyt w szpitalu. Natomiast jeśli posiadamy prywatne ubezpieczenie turystyczne, mamy zagwarantowaną organizację pomocy, transportu medycznego, hospitalizacji oraz sfinansowanie, bądź zwrot kosztów poniesionych na leczenie, bez względu na kształt tamtejszego publicznego systemu ochrony zdrowia.

Oprócz pomocy medycznej prywatne ubezpieczenie może uwzględniać wiele innych przydatnych opcji. Do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć rekompensatę finansową w przypadku utraty bagażu, odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu narciarskiego, a nawet ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). To ostatnie będzie chroniło nasz budżet domowy, gdy to my wyrządzimy komuś szkodę, np. wjedziemy w innego narciarza na stoku i będziemy zobowiązani pokryć koszty np. jego leczenia lub naprawy zniszczonego przez nas sprzętu narciarskiego.

W okresie zimowym powinniśmy pamiętać też o zimowych wyjazdach naszych dzieci. Ferie to znakomity okres, kiedy dziecko w gronie rówieśników, odpoczywa od obowiązków szkolnych. Na szczęście „odpoczynku” nie mają polisy NNW, zwane szkolnymi, w których ochrona może trwać również w okresie ferii i wakacji. Warto jednak naszą pociechę objąć dodatkowym ubezpieczeniem turystycznym.

Chcąc kupić ubezpieczenie turystyczne, możemy skorzystać z kilku opcji. Do kluczowych możemy zaliczyć kontakt z agentem ubezpieczeniowym, internet lub infolinię zakładu ubezpieczeń. Pamiętajmy, aby każdorazowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w których dokładnie zostanie opisany zakres ubezpieczenia, ewentualne wyłączenia odpowiedzialności oraz sposób zgłaszania szkody.