ima to czas aktywnego wypoczynku na śniegu, także za granicą. Może się zdarzyć, że wyrządzimy szkodę innej osobie, np. niszcząc jej deskę lub – co gorsza – powodując obrażenia ciała, niekiedy bardzo poważne. Dlatego, by zabezpieczyć budżet domowy przed niepożądanymi dodatkowymi kosztami zimowych wypadków, warto wyposażyć się w odpowiednią polisę.

Wybierając się na wypoczynek zimowy do państwa członkowskiego UE/EFTA warto jest zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zapewni nam pomoc medyczną w podstawowym i niezbędnym zakresie, ale tylko w placówkach publicznej służby zdrowia. Niestety nawet z EKUZ pomoc lekarska nie zawsze będzie bezpłatna. Do wielu badań i wizyt lekarskich, w zależności od kraju, będziemy musieli dopłacić. Placówek publicznych często brakuje w kurortach i mniejszych miejscowościach w trudnym terenie, a jeśli są dostępne, często działają w ograniczonych godzinach. EKUZ nie obejmuje też kosztów ratownictwa górskiego oraz transportu medycznego do Polski. Koszty takich interwencji mogą sięgać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tys. euro. Przed takimi wydatkami może nas uchronić ubezpieczenie turystyczne.

Warto zadbać, by polisa turystyczna zawierała te elementy, które dadzą pełną ochronę w razie różnych problemów podczas wyjazdu. Dobrze skonstruowany pakiet ubezpieczenia turystycznego powinien obejmować ubezpieczenie: kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto warto rozważyć dodatkowo pomoc assistance w podróży, taką jak pomoc tłumacza, prawnika lub samochód zastępczy, jeżeli podróżujemy własnym pojazdem.

Jeżeli wykupujemy wycieczkę, warto rozważyć rozszerzenie ochrony ubezpieczenia o ryzyko rezygnacji z wyjazdu ze względu na nagłą chorobę lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Gdy dojdzie do kolizji na stoku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządzimy szkodę, przenosząc ten ciężar na ubezpieczyciela. Najczęściej OC przydaje się, gdy nieszczęśliwie najedziemy na innego narciarza. Warto uświadomić sobie skalę tego, co może się wtedy stać. W najgorszym wypadku będziemy musieli nie tylko ponieść koszty naprawy sprzętu czy leczenia, ale także dokonać zwrotu tzw. utraconych korzyści osoby, która z powodu obrażeń nie mogła wykonywać pracy. Ubezpieczenie obejmuje odszkodowanie za utracone wynagrodzenie.

Ważne jest, aby ubezpieczenie obejmowało zarówno ryzyka szkód mogących powstać na stoku w związku dojazdem na wypoczynek, jak i szkody wyrządzone przez osoby nam bliskie, np. dzieci.

Uszkodzony sprzęt lub odwołany wyjazd to nie problem

Ubezpieczenie na czas wyjazdu ma również za zadanie zabezpieczyć nasz sprzęt narciarski, tj. narty, deski, czy też buty oraz bagaż. Chroni przed poniesieniem kosztów zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu na skutek wypadku na stoku lub innych zdarzeń losowych jak lawina czy pożar. Wybierając się na zorganizowany wyjazd zimowy warto wyposażyć się w ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu. Polisa ta zabezpiecza zwrot poniesionych kosztów przez uczestnika, gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu z powodu np. nagłego zachorowania. Tego typu ubezpieczenia mogą również obejmować zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu związany z koniecznością powrotu. Oczywiście powody uniemożliwiające wyjazd bądź konieczność wcześniejszego powrotu należy odpowiednio i precyzyjnie udokumentować.

Jak wybrać odpowiednią polisę?

Pamiętajmy, aby przed zakupem polisy dokładnie zastanowić się, jaki zakres ochrony jest nam potrzebny oraz kogo powinna ona obejmować. Jedna polisa może chronić bowiem jedną osobę lub całą rodzinę. Przed podpisaniem umowy musimy zapoznać się także z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i zdecydować, jakie zagrożenia powinny znaleźć się w polisie. Ubezpieczenie możemy kupić na wiele sposobów. Najpopularniejszym z nich nadal pozostaje kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyć się można także poprzez internet lub infolinię. Koszt polisy turystycznej dla całej rodziny na dwutygodniowy wyjazd nie powinien przekraczać kilkuset złotych.