podróże samochodem

TOPICS

Na wakacje autem

Wakacje za pasem. Planujemy wspólne podróże, często samochodem. W takim przypadku powinniśmy pamiętać o tym, że obciążone pasażerami i bagażem auto będzie inaczej zachowywało się na drodze.