ażdego roku wzrasta liczba podróżujących do krajów gorącej strefy klimatycznej w Azji, Afryce, Ameryce i Oceanii. Regiony te charakteryzują się odmiennymi od europejskich warunkami środowiskowymi i higieniczno-sanitarnymi. Niebezpieczeństwo zachorowania na choroby zakaźne jest tam niewątpliwie wyższe.

Odpowiednie przygotowanie przed planowanym wyjazdem, znacząco zmniejsza ryzyko zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. W ramach działań profilaktycznych istotna jest wizyta u lekarza, wykonanie szczepień ochronnych, zaopatrzenie się w leki oraz przestrzeganie zasad higieny w podróży. Należy pamiętać, że niezależnie od kierunku podroży, przestrzeganie zasad higieny pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowania i sprawi, że wyjazd będzie bardziej bezpieczny.

W podróży częstym problemem zdrowotnym jest występowanie zatruć pokarmowych, objawiających się zwykle biegunką i wymiotami. Zatrucia te spowodowane są w dużej mierze odmienną florą bakteryjną, a niekiedy również gorszymi warunkami sanitarnymi. Zastosowanie się do kilku zasad zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania. Ważne jest, aby pamiętać o higienie rąk! Należy myć ręce mydłem i wodą, zwłaszcza przed przygotowaniem posiłków i ich spożywaniem. Powinniśmy pamiętać o umyciu rąk również po: powrocie na kwaterę, podróży środkami komunikacji miejskiej, kontakcie ze zwierzętami oraz każdorazowo po skorzystaniu z toalety. W przypadku braku możliwości częstego mycia rąk, warto mieć przy sobie antybakteryjny żel/płyn bądź jednorazowe chusteczki nasączone alkoholem. W tym miejscu warto podkreślić, że należy unikać niepotrzebnych kontaktów ze zwierzętami.

Ważna jest również higiena żywności i żywienia! Aby uniknąć zatrucia pokarmowego należy dokładnie myć owoce i warzywa w czystej wodzie przed ich spożyciem, pić tylko butelkowaną lub przegotowaną wodę oraz unikać napojów z lodem niewiadomego pochodzenia, spożywać żywność poddaną obróbce termicznej, jak również zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia kupowanych produktów. Niedopuszczalne jest wspólne korzystanie z tych samych sztućców oraz spożywanie posiłków z miejsc o niewłaściwych warunkach sanitarnych.

W trakcie pobytu w rejonach o niskich standardach higienicznych oraz wysokiej temperaturze i wilgotności, duże zagrożenie stanowią choroby zakaźne wywołane przez wirusy, bakterie i grzyby, przenoszone przez owady, zwierzęta lub innych ludzi. Najczęstszymi dolegliwościami chorób zakaźnych są: biegunka, gorączka, drgawki, bóle mięśni i głowy, nudności, wymioty oraz wysypka.

Jednym z elementów profilaktyki jest porada lekarska u specjalisty medycyny tropikalnej. Pacjent udający się do gabinetu powinien posiadać wiedzę na temat planowanej podróży, uprzednio wykonanych szczepień, aktualnego stanu zdrowia. Lekarz powinien poradzić, jak skompletować apteczkę na wyjazd oraz zaproponować terminarz szczepień, jako najskuteczniejszą formę zapobiegania chorobom zakaźnym. Należy pamiętać, że szczepionki nie zabezpieczą nas przed wszystkimi chorobami zakaźnymi. Z tego względu w bagażu powinny znaleźć również miejsce: odzież z długimi rękawami i nogawkami, moskitiery oraz repelenty. Wybór szczepień zależy od sytuacji epidemiologicznej kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, stanu zdrowia i wieku osoby. Niezbędne informacje na temat szczepień ochronnych przed chorobami zakaźnymi znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce – Rodzice i opiekunowie: Szczepienia w podróżach zagranicznych: http://www.szczepienia.gis.gov.pl/.

Zapobieganie zakażeniom jest łatwiejsze niż ich leczenie, dlatego niezwykle ważna jest świadomość na temat zagrożeń. Higiena oraz przestrzeganie zaleceń medycznych dotyczących szczepień ochronnych, ma kluczowe znaczenie dla profilaktyki oraz zdrowia i bezpieczeństwa podczas podróży.