odatkowo, jak wskazują statystyki, będzie to podróż najbezpieczniejsza. Żeby tak się stało, warto się do niej odpowiednio przygotować.

Rejs samolotem oprócz szeregu korzyści związanych z formą podróżowania: bezpieczeństwo, czas, komfort, to również obowiązki pasażera, czyli nas wszystkich. Warto o tym pamiętać przygotowując się do wakacyjnych wypraw.

Bilet: Musi być w łatwodostępnym miejscu, najlepiej razem z dokumentem tożsamości w bagażu podręcznym. Pokusa, żeby chować te rzeczy w najgłębszej skrytce przepastnych toreb i walizek „żeby nie zginęło” może nam pewniej utrudnić niż ułatwić wszystkie kontrole.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże poddawani są kontroli bezpieczeństwa, a tuż przed nią – odprawie. O ile w drugim przypadku ułatwia nam sprawę technologia i możemy to zrobić samodzielnie, np. korzystając ze specjalnych aplikacji w telefonie, to kontrola bezpieczeństwa jest takim elementem podróży, który może się odbyć tylko na lotnisku.

Bagaż: Nadzór lotniczy bardzo jasno określa listy przedmiotów, których zabrać nie możemy. Warto przy tym rozróżnić dwa typy bagażu: kabinowy – podręczny i rejestrowany – ten, który nadajemy przy odprawie i leci on w luku bagażowym. Pasażerom zdarza się nie dostrzegać różnicy pomiędzy bagażami, co rodzi zamieszanie na lotnisku i pospieszne próby przepakowywania. Przed rozpoczęciem podróży sugerujemy Państwu uzyskanie od przewoźnika informacji dotyczących ilości, wielkości i wagi bagażu kabinowego oraz rejestrowanego, które będą mogli Państwo zabrać na pokład samolotu. Nie ma jednolitych reguł dotyczących bagaży dla każdej linii. Informacje te można uzyskać na infolinii bądź stronie internetowej danego przewoźnika. Często regulaminy przewoźników nazwane są „Warunkami dotyczącymi podróży”, „Warunkami przewozu” lub „Ogólnymi warunkami przewozu” i o nie należy pytać przewoźników, bądź samodzielnie wyszukać na stronach internetowych. Opłaty dodatkowe za nadbagaż wskazane są zwykle w tabeli nazwanej „Tabela opłat” lub „Opłaty dodatkowe” również dostępnej na stronie internetowej przewoźnika.

I tak np. do samolotu nie zabierzmy ze sobą m.in. żadnych przedmiotów ostrych ani substancji łatwopalnych, tych ostatnich nawet w bagażu rejestrowanym.

Na pokład nie wolno wnosić również takich przedmiotów, jak np. sprzęt hokejowy, deskorolki lub wędki. Wszystkie należy nadać na bagaż. Zabierzemy natomiast leki, żywność oraz płyny – pod warunkiem, że będą w pojemniku nie większym niż 100 ml. Można przy sobie również mieć urządzenia elektroniczne, aparat, telefon. Pełna lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych jest dostępna na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dokumenty: W trakcie podróży samolotem, bez względu na to, czy lot odbywa się wewnątrz granic RP, czy też poza nimi, każdy pasażer niezależnie od wieku zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który pozwoli odpowiednim służbom pracującym na lotnisku na identyfikację osoby. W świetle polskich regulacji dokumentami takimi są przede wszystkim: ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty.

Wiza: Przy przekraczaniu granic niektórych państw obywatel RP zobowiązany jest do posiadania wizy. Ambasady poszczególnych państw oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzielają stosownych informacji na temat wymogów wizowych. Lista państw oraz warunki wjazdu i pobytu, w tym także w zakresie aktualnego obowiązku wizowego, znaleźć można na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (http://poradnik.poland.gov.pl/).

Na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się szereg innych istotnych informacji i wskazówek dla pasażerów, np. podróży osób z ograniczoną zdolnością ruchową, podróży z dziećmi lub osób starszych oraz przewóz zwierząt.

I na koniec uwaga: w samolocie słuchamy kapitana i załogi! To ten zespół doskonale wyszkolonych osób jest gwarantem naszych bezpiecznych podróży. Nie traktujmy załogi jako przykrych policjantów, którzy nie pozwalają odpiąć pasów czy przesiąść się tam, gdzie nam się zachciało. Jeżeli nie pozwalają, to znaczy, że tak ma być, to znaczy, że samolot jest tak wyważony, że tego robić nie wolno. Jeżeli nie ma komunikatu, że wolno odpiąć pasy – nie róbmy tego, nie spacerujmy po pokładzie. Generalnie zawsze powinniśmy mieć je zapięte, nawet jeśli ten upragniony komunikat jest. Całe lotnictwo to procedury, setki reguł, zasad. Wszystko po to, żebyśmy z uśmiechem wsiadali i wysiadali z samolotów, nie pamiętając nawet, że nad naszym bezpieczeństwem czuwało mnóstwo osób.

Okres wakacyjny przed nami, połączenia czarterowe w pełni. Wiele podróżnych dość pobłażliwie traktuje zasady panujące w samolocie, próbując się wykłócać z załogami, nawet obrażając ich. Prawie zawsze kończy się to opuszczeniem samolotu przez pasażera.